Kwaliteit in veiligheid

  Contact opnemen

  Zorginstellingen

  Brandveiligheid is altijd essentieel. Maar als het gaat om de aller kwetsbaarsten, wilt u naast kwalitatief goede zorg tevens een veilige leefomgeving bieden aan uw cliënten, patiënten, gasten en medewerkers. Daar hoort het integraal aanpakken van brandveiligheid bij. Wij gaan extra zorgvuldig te werk in uw zorginstelling.

  Onze brandwachten zijn communicatief vaardig, klantvriendelijk, representatief en low-profile aanwezig. Een vriendelijk visitekaartje van uw organisatie met een scherp oog voor risico’s. Onze risico gestuurde aanpak van brandveiligheid is het meest effectief in het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van een brand. Het voorkomen van slachtoffers staat hierbij voorop.

  Direct inhuren

  Petrochemische industrie

  De Complexiteit van een efficiënte Turnaround is groot, stagnatie kost geld en een veilige uitvoering is essentieel. Hierbij werken we met de beste professionals. Flexibele op- en afschaling en gediplomeerd personeel. Het houden van overzicht is onontbeerlijk voor een kwalitatief hoogstaande, vlotte uitvoering.

  Wij zorgen voor een strakke planning, aansturing en uitvoering tegen de laagst mogelijke kosten. U heeft hierbij slechts één aanspreekpunt. Wij houden het overzicht zodat u zich kunt concentreren op uw corebusiness. Daarnaast zetten wij gekwalificeerd personeel in met de juiste diploma’s en certificaten, ervaring en een professionele werkattitude.

  Direct inhuren

  Events & Entertainment

  Professionaliteit en gastvrijheid, veiligheid en veiligheidsgevoel. De brandwachten van VGN zijn Rijksgediplomeerd. Zij lopen tijdens het evenement continu rondes om rook of vuur snel waar te nemen, voordat de brand schade kan aanrichten. In geval van vuurwerk of open vuur zullen wij aanvullend op strategische plaatsen toezicht houden.

  Of het nu gaat om een popfestival, marathon, filmproductie, sportevenement, braderie, fancyfair, antiekbeurs, rommelmarkt, theater, bijeenkomsten in een (festival)tent, circus, kermis of bij het stoken van een kampvuur, onze brandwachten zijn preventief aanwezig en houden continu de directe omgeving in de gaten. Mocht er onverhoopt toch brand ontstaan zal onze brandwacht direct adequaat ingrijpen en proberen het vuur te doven.

  Direct inhuren

  Hospitality & Leisure

  U wilt een veilige (werk-)omgeving voor uw medewerkers en gasten. Maar u heeft ook hospitality hoog op de agenda staan. Uw gasten moeten zich veilig en welkom voelen. Onze brandwachten zijn communicatief vaardig, klantvriendelijk en representatief.

  De brandveiligheid in uw hotel, vakantiepark, zwembad of congrescentrum borgen wij met de inzet van professionele Brandwachten. Een visitekaartje van uw organisatie en een garantie voor een veilige omgeving.

  Direct inhuren

  Industrie & Logistiek

  Verklein de risico’s voor uw medewerkers, contractors, bezoekers en de continuiteit van uw proces door de inzet van de Brandwachten van VGN. De professionals van VGN houden toezicht op risicovolle werkzaamheden zoals lassen en slijpen.

  Daarnaast controleren zij de werkvergunningen van uw contractors en minimaliseren de brandrisico’s op uw locatie. Tevens borgt de inzet van onze Industrieel Brandwachten de continuïteit van uw processen.

  Ook na een brand, tijdens aanleg of onderhoud van de sprinklerinstallatie of bij dakdekwerkzaamheden zijn onze professionals inzetbaar!

  Direct inhuren

  Waterzuivering (RWZI's)

  Heel Nederland telt 352 rioolwaterzuiveringen (RWZI ‘s), beheerd door 26 waterschappen. Het gaat er niet alleen om het afvalwater te zuiveren maar ook om de reststoffen opnieuw te gebruiken (energie en grondstoffen), op de zuivering of elders. Dergelijke processen vergen ook onderhoud. VGN Group ondersteund deze onderhoudswerkzaamheden met de inzet van brand-, veiligheids- en mangatwachten. 

  Denk aan het meten van gassen i.v.m brand, explosie en bedwelmingsgevaar, het toezien op gebruik van PBM's, het controleren van werkvergunningen, het toezien op heetwerk werkzaamheden zoals lassen of slijpen. Onze VGN-professionals houden veiligheidstoezicht op uw medewerkers en contractors. Meer weten? Neem contact op!

  Direct inhuren

  Bouw & Sanering

  Bij (ver-)bouwwerkzaamheden in uw pand of op uw project kan het zijn dat de brandmeldinstallatie, al dan niet tijdelijk, buiten gebruik is en bijvoorbeeld de sprinklerinstallatie buiten werking is. Er zijn vaak diverse onderaannemers bezig met (heet-)werkzaamheden zoals lassen, branden en slijpen waardoor er (brand-)gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

  Naast het feit dat u als projectmanager/aannemer verantwoordelijk bent voor de veiligheid van uw personeel en dat van uw onderaannemers, en u dit ook belangrijk vindt, stelt de gemeente en/of brandweer vaak de eis (in het kader van de af te geven vergunning) dat er brandwachten aanwezig dienen te zijn in uw pand of op uw project om de (brand-)veiligheid te borgen. VGN is o.a. gespecialiseerd in het toezicht houden van bouwplaatsen en saneringsprojecten.

  De Rijksgediplomeerde Brandwachten fungeren naast (brand-) veiligheidstoezichthouder tevens als BHV ‘er.

  Direct inhuren

  Afval & Recycling

  Regelmatig is het raak: brand bij afvalbedrijven. Door ‘broeien’, met name bij droog en langdurig warm weer, of ongewenste stoffen in het afval kan brand ontstaan. Het is nooit helemaal uit te sluiten maar als afvalverwerker of -scheider kunt u wellicht meer doen om branden te voorkomen. Naast extra bouwkundige oplossingen kunt u ook, preventief, een Brandwacht van VGN inzetten gedurende een dergelijke warme periode.

  Maar al te vaak worden wij opgetrommeld ná een calamiteit om bijvoorbeeld te ondersteunen met nabluswerkzaamheden of om het oplaaien van vuur te voorkomen. U kunt ons beter preventief inzetten om een dergelijke calamiteit juist te voorkomen. Onze Brandwachten zijn Rijksgediplomeerd en actief werkzaam/aangesloten bij een brandweerkorps. i.g.v. een calamiteit kunnen ze direct repressief optreden en schakelen met de hulpdiensten.

  Direct inhuren

  Meer informatie of een vrijblijvende afspraak?