Tijdelijk geen BHV’ers voorhanden? Huur een professionele Brandwacht / BHV’er van VGN!


‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’ en ‘waar gewerkt wordt, vallen spaanders’. Twee spreekwoorden die duidelijk maken dat een werkgever er op voorbereid moet zijn dat in zijn bedrijf een ongeval en/of brand kan voorkomen worden. Van een werkgever wordt verwacht dat hij van tevoren goed nadenkt over de mogelijke risico’s en over de beperking van die risico’s; de bedrijfshulpverlening.

BHV betekent bedrijfshulpverlening

De hulp die wordt verleend bij incidenten in uw bedrijf, die de veiligheid en de gezondheid van uw werknemers en andere aanwezigen bedreigen. De bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zorgen ervoor dat letsel en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen en beperkt. In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van BHV. Iedere werkgever is verplicht goed voorbereid te zijn op ongevallen, brand en ontruiming. Hierbij moet hij zich laten ondersteunen door deskundige BHV’ers.

BHV verplicht?

Artikel 3 lid 1 sub e van de Arbowet omschrijft de verplichting tot bedrijfshulpverlening (BHV). Elke werkgever is verplicht om doeltreffende maatregelen te treffen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen.

Verplichting aanstellen BHV’ers

Artikel 15 van de Arbowet beschrijft dat de werkgever zich moet laten bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als BHV’ers.

Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

• Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
• Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen.
• Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

De bedrijfshulpverleners dienen te beschikken over een gedegen opleiding en uitrusting, en zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij deze taken naar behoren kunnen vervullen.

Brandwacht / BHV’ers inhuren?

VGN levert in heel Nederland professionele Brandwacht / BHV'ers. Onze Brandwacht / BHV'ers staan 24 uur per dag 7 dagen per week klaar voor uw veiligheid. Onze Brandwacht / BHV’ers hebben ruime ervaring en zijn in het bezit van de vereiste certificaten. Zij zijn preventief aanwezig en kunnen daarnaast repressief optreden i.g.v. een daadwerkelijke calamiteit.

Informatie

Voor elke vraag bieden wij een maatwerk-oplossing. Wilt u meer weten over wat VGN voor uw organisatie kan betekenen? Vraag dan nu een offerte aan of neem telefonisch contact op voor een persoonlijke afspraak. We adviseren u graag over de mogelijkheden

Delen